Werfpad 8H

5212 VJ 's-Hertogenbosch

info@leefstijlcoachingdenbosch.nl

Mail ons voor een afspraak

Algemene voorwaarden workshops Leefstijlcoaching Den Bosch

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen Leefstijlcoaching Den Bosch en de deelnemer inzake workshops. Door betaling van strippenkaart/abonnement/losse workshop en/of deelname aan de workshops van Leefstijlcoaching Den Bosch geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Inschrijving/aanmelding

Inschrijven of aanmelden voor workshops geschiedt per e-mail (workshops@leefstijlcoachingdenbosch.nl), onder vermelding van naam, gewenst abonnement, gewenste workshop en eventuele coach (indien CooL-deelnemer). Na betaling van abonnement, strippenkaart of losse workshop staat de deelnemer ingeschreven. Er is voor sommige workshops een maximum aantal deelnemers. Bij minimaal 6 deelnemers op de wachtlijst wordt de workshop zo spoedig mogelijk herhaald. Deelnemers met een jaarabonnement worden voor iedere workshop dat jaar ingeschreven. Bij verhindering volgt geen restitutie.

Artikel 3. Verhindering

Indien de deelnemer verhinderd is, wordt Leefstijlcoaching Den Bosch per e-mail op de hoogte gebracht. Bij afmelding binnen 24 uur worden de kosten van de workshop in rekening gebracht (à €12,50 bij losse workshop) of een strip afgeschreven indien er sprake is van een 4 strippenkaart.

Artikel 4. Tarieven

Jaarabonnement: €70

4-strippenkaart: €40 (1 jaar geldig)

Losse workshops: €12,50

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Voor de workshops geldt dat deelnemen geheel geschiedt op eigen risico van de cursist. Leefstijlcoaching Den Bosch kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel van de deelnemer en of spullen van de deelnemer.

De deelnemer is aansprakelijk voor schade die toegebracht wordt aan de workshoplocatie en materialen, mits dit hem/haar toerekenbaar is.

Artikel 6. Privacy

Privacy wordt gerespecteerd door Leefstijlcoaching Den Bosch. De opgeslagen gegevens betreffen voor- en achternaam, e-mailadres en gekozen abonnement/strippenkaart/losse workshop. Deze worden nooit zonder toestemming met derden gedeeld. Mailgegevens worden enkel gebruikt voor de communicatie vanuit Leefstijlcoaching Den Bosch betreffende de workshops.